Brothers in arms – Bajtársak

Brothers in arms – Bajtársak
(Dire Straits)

These mist covered mountains
Are a home now for me
But my home is the lowlands
And always will be

Ezek a köd borította hegyek
az otthonom most,
De az én otthonom a síkság
és mindig is az lesz.


Some day you’ll return to
Your valleys and your farms
And you’ll no longer burn
To be brothers in arms

Egy napon visszatérsz majd
A völgyeidhez és tanyádhoz
És többé nem fogsz lelkesedni,
hogy bajtársak legyetek.


Through these fields of destruction
Baptisms of fire
I’ve witnessed your suffering
As the battles raged higher

Ezeken a pusztító mezőkön,
a tűzkeresztségben,
tanúja voltam a szenvedéseidnek,
ahogy a csaták egyre hevesebben tomboltak


And though we were hurt so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms

És bár mi súlyosan sérültünk
a félelemben és a rémületben,
Te nem hagytál el engem
bajtársam


There’s so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones

Annyi különböző világ van,
és sok különböző Nap,
és nekünk akkor is csak egy világunk van,
bár mi különbözőekben élünk.


Now the sun’s gone to hell
And the moon’s riding high
Let me bid you farewell
Every man has to die

Most a Nap a pokolra szállt
és a Hold magasra hág,
Engedd meg, hogy elbúcsúztassalak,
Minden férfinak halnia kell


But it’s written in the starlight
And every line on your palm
We’re fools to make war
On our brothers in arms

De írva van a csillagok fényében
és minden vonalában a tenyerednek,
hogy bolondok vagyunk, ha háborút vívunk
a bajtársainkkal.

Reklámok